fredag den 4. november 2016

DSF, hvad nu !

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) har gennem de senere år oplevet en konstant nedgang i medlemstallet. I dag er der vel omkring 17.000 medlemmer i DSF, et nøjagtigt tal er lidt svært at finde frem til, idet medlemstallet ofte bliver oplyst inklusiv dobbeltmedlemmer, altså hvor medlemmer som er medlem i flere klubber under DSF, tælles med flere gange.
Det er især på Sjælland at DSF har mistet medlemmer. Der er flere forskellige meninger om hvad årsagen til dette er!

En af de afgørende ting er helt sikkert, at der er mange på Sjælland som mener at ”borgen” i Vingsted, er for langt fra deres område, når arbejdet skal udføres og beslutningerne tages.  Derfor har der længe været et stort ønske fra sjællænderne om at få et regionalt arbejde op at køre, noget som blev sløjfet i DSF regi, da de gamle amtskredse blev nedlagt. Dette er dog aldrig blevet sat i gang, så interessen for det lokale arbejde er åbenbart ikke så stor fra DSF´ side. Man vil åbenbart hellere køre det hele centralt fra Vingsted.

DSF "Borgen" i Vingsted
En anden og ikke ubetydelig årsag, er helt sikkert DSF´ støtte til Dan Jørgensens forslag omkring forbuddet mod fiskeri med levende agn. I denne sag havde DSF slet ikke taget sjællænderne med på råd, hvilket skulle vise sig at blive skæbnesvangert for DSF. Man havde nok ikke forestillet sig al den modstand som rejste sig. Den kunne man måske have undgået, hvis man havde haft nogle lokale oplandsgrupper, hvor spørgsmålet var blevet lagt ud lokalt, inden man meldte offentligt ud.

En tredje og meget stor årsag er det stadig stigende kontingent, som klubberne skal betale for medlemskabet af DSF. I 2017 får kontingentet endnu en betydelig stigning, så det kommer til at koste 395,- pr. medlem. Dette var der mange klubber som advarede imod, da det blev lagt frem på DSF` ”strategimøde” i efteråret 2015. Der var endda en formand som gik på talerstolen på DSF kongressen i marts 2016 og meddelte at hans klub var tvunget til at melde sig ud, hvis stigningen blev gennemført. Dette blev end ikke kommenteret fra bestyrelsens side og blev ikke engang skrevet ind i referatet fra kongressen!
Kontingentet til DSF har nu nået et punkt, hvor klubberne ikke kan være med længere. På Sjælland har foreningerne simpelthen ikke de fiskevande, der gør at man kan hæve kontingentet år efter år.
Dette mærkes tydeligt på medlemstallet når opkrævningerne sendes ud, så man er simpelthen tvunget til at fravælge DSF, for at kunne holde liv i foreningerne.

Disse tre punkter har været medvirkende til at fem sjællandske foreninger med omkring 650 medlemmer, har meldt sig ud af DSF i september måned. Det bliver nok ikke de sidste, idet der er røre i andre foreninger rundt omkring.
Dette er en særdeles trist udvikling, men en fuldt ud forståelig handling af foreningerne. Vi vil jo alle gerne have et stort og stærkt forbund, men det lader sig bare ikke gøre, når DSF drives på den måde som det gøres i dag.

Ifølge foreningerne, så er de store ”bump” i forhold til DSF, netop de tre nævnte faktorer, så vi må bare håbe at man i DSF vil begynde at lytte lidt efter de sjællandske foreninger og ikke bare vende det døve og arrogante øre til.

Det er måske ikke for sent endnu, men det er meget tæt på!3 kommentarer:

 1. Tja Steen Lyngsø, det kan da godt være at du har ret i det du skriver. 395 kr. om året for at være med, eller 1,08 kr. om dagen. Det kan jeg da godt se er rigtig meget, det er ca halvdelen af hvad ét af mine linesæt koster, ca 1/10 del af hvad én af mine fluestænger koster, det er omkring 10 pakker smøger om året man skal spare eller sagt på en anden måde, lige omkring ½ cigaret om dagen, så jeg kan da godt se, at det er rigtig mange penge. I øvrigt er prisstigningen for 2 år, hvor den normalt stiger med 10 kr. pr. år, er den denne gang steget med 20 kr. for begge år.
  Jeg er da rigtig spændt på at se om foreningerne, der har meldt sig ud, så også sænker kontingentet med 395 kr. pr. medlem. Det må man da håbe at de gør eller hvad???
  Hvis de foreninger der har meldt sig ud kom til Landsdelsmøderne, ville de vide at der arbejdes på at få noget regionalt op at stå, ikke som det i gamle dage, men et samarbejde mellem lokalforeningerne.
  Jeg synes det er rigtig ærgerligt at de foreninger har meldt sig ud af DSF og jeg tror desværre ikke foreningens medlemmer ved hvad de mister. Hvad med Juniorlederkursus, ansvarsforsikring af det enkelte medlem, hjælp til vandpleje/vandløbsrestaurering, hjælp til foreningen af de nye Foreningskonsulenter, ja det er faktisk rigtig mange ting man går glip af, ved ikke at være medlem af DSF.

  SvarSlet
 2. Kære Unknown

  Jeg er da ærgerlig over at du skriver dit svar anonymt, det er da altid rart at vide hvem man er i dialog ned. Når men fred være med det, du er åbenbart sådan du ønsker det.

  Den formulering omkring prisen på kontingentet til DSF, den har jeg hørt før fra DSF folk og den har jeg ikke den store respekt for.

  Foreningerne sender jo deres kontingentopkrævning ud en gang om året og så vil det fulde beløb vil selvfølgelig påvirke det samlede kontingent. Din formulering med at gøre det op i hvor meget det koster pr. dag eller hvor mange cigaretter der kan købes for de 395,-, den er for søgt.
  Der er rigtig stor forskel på om der kommer en opkrævning på 550,- eller 800,- når denne udsendes til medlemmerne.
  Og om du har en fluestang til 4000,- eller et linesæt til 400,- det er jo fuldstændig uvedkommende for denne diskussion.
  Langt hovedparten af medlemmerne i min klub har jo slet ikke grej i denne prisklasse, det har jeg i øvrigt heller ikke selv.

  Langt de fleste medlemmer i de klubber som jeg er medlem af i mit lokalområde, det er lystfiskere som fisker ganske lidt, men som søger mulighederne i en fiskeklub. Det er netop disse medlemmer som overvejer og måske dropper medlemskabet, når kontingentet bliver ved med at stige. Her er det også vigtigt at nævne at mange sjællandske klubber ikke har eksklusivt fiskevand som holder på medlemmerne år efter år, næsten uanset kontingentets størrelse.

  Hvorfor vil du håbe at klubberne sænker deres kontingent med 395,- efter deres udmeldelse. Mange klubber har jo kørt på et absolut minimumbudget for at holde kontingentet nede i de senere år. Nu får de mulighed for at bruge nogle flere penge på medlems aktiviteter og faciliteter, så det vil de da selvfølgelig bruge nogle af pengene på.

  Nu skriver du at hvis de foreninger som har meldt sig ud, var kommet til landdelmøderne, så ville de vide at der arbejdes på at få noget regionalt arbejde. Jeg har selv været med til forskellige møder og her er der helt ærligt ikke blevet præsenteret det store fra DSF side.
  Jeg efterlyste selv noget om dette på det såkaldte "strategimøde" i Roskilde i september 2015. Her var der heller ikke noget nyt og det er der vist stadig ikke!

  På dette møde var der også et indlæg om kontingentstigningen fra formanden fra en af de udmeldte klubber og fra mig selv. Disse indlæg blev end ikke kommenteret fra formanden eller andre fra DSF!!
  Så man kan kun udrede af dette, at DSF ikke tager foreningernes meninger og bekymringer særlig seriøst, men kun ønsker at gå videre med og få gennemført deres egne meninger og forslag. Noget som man har fornemmet de senere år

  SvarSlet
 3. Hej Steen,
  Jeg vil bare lige gøre dig opmærksom på, at dette "skriv" bliver sat ind i en helt anden sammenhæng på siden Fisketips.. Tråden hedder Død eller levende ... Har en fornemmelse af, at det er den gamle Svend Erik Vardrup der endnu engang er på spil.. Med det ene mål at lave ballade.

  SvarSlet