tirsdag den 7. januar 2014

Døddommen over Sjælsø

Så er der nyt i sagen omkring den planlagte biomanipulation i Sjælsø. 
Desværre er det ikke godt nyt, idet Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN), har givet kommunerne omkring søen opbakning til deres dispensation til opfiskning af brasen og karper.

Man har således valgt at se bort fra Lystfiskeriforeningens (LF) og Danske Karpefiskeres velbegrundede klager over denne dispensation. LF  finder overordnet, at dipensationen og projekteringen er truffet på mangelfuldt undersøgelse- og videngrundlag. De oplysninger som afgørelsen er truffet ud fra, siger at der er 25 tons store brasen (4-7 kilo) og karper i søen og det skulle være denne bestand som er skyld i at søen "blomstrer" op med alger . Dette tal er dog alt for stort og kan slet ikke genkendes af de lystfiskere som færdes ved søen.

Tilstanden af Sjælsø skal efter LF´s opfattelse, alene ske gennem forebyggende og forbedringer ved begrænsninger i tilførelsen af næringsalte. Bestanden af fredfisk i søen er for lav til, at en biomanipulation kan forventes at medføre en positiv effekt.

Sjælsø - Ære være dit minde
Der har i 2012 og 2013 været foretaget  prøvefiskeri med garn i søen. Det seneste som fandt sted i sommer, blev i de første dage overvåget af lystfiskere og her viste det klart, at bestanden af brasen var faldet betydeligt i forhold til året før, der blev nemlig ikke fanget ret mange.Resultatet af årets prøvefiskeri er dog ikke blevet offentliggjort endnu, så man kan meget nemt få den mistanke, at det er blevet tilbageholdt med vilje, så det ikke skulle kune få indflydelse på NMKN´s afgørelse. Det ville jo ikke være den første mistænkelige handling i denne sag!

Nu har Natur- og Miljøklagenævnets godkendelse af dispensationen åbnet op for at der skal opfiskes brasen og karper, hovedsageligt med stormaskede garn og vod. Der skal opfiskes minimum 80% af bestanden og opfiskningen skal foregå gennem hele perioden 2013 - 2015.

Denne afgørelse kan fra lystfiskernes side, vel nærmest sidestilles med en dødsdom over Sjælsø. Det vil selvfølgelig medføre at vi mister Danmarks mest unikke bestand af store skaller og brasen og en af Sjællands mest spændende bestand af karper.
Søens bestand af store rovlevende aborrer og gedder vil også blive reduceret, når der sættes garn og dermed forrykke søen mod en dårligere tilstand i strid med vandrammedirektivet.


Sjælsø - Ære være dit minde.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar