torsdag den 26. marts 2015

Ingen erhvervsfisker på Tystrup sø

Så er der en herlig nyhed til os som holder af fiskeriet på vores søer. Lystfiskeriforeningen har nemlig fra og med 2015, indgået en flerårig aftale med Sorø Akademi, hvor vi udover vores eksisterende aftale, overtager erhvervsfiskeretten på Sorø Akademi´s del af Tystrup sø - svarende til ca 30 ha af vandfladen i søens nordende med gode fiskepladser som bl.a ”Hertugen” , Dybegrund m.m.

Tystrup sø - set lidt fra oven
Aftalen vil blive brugt preventivt – det vil sige at ervhervsfiskeriet for denne del af søen er bragt til ophør; til glæde for et forbedret lystfiskeri for foreningens Brave medlemmer.

Det påhviler Lystfiskeriforeningen at føre effektiv kontrol med fiskeriet og dels på egen foranledning eller på foranledning af Sorø Akademi at udelukke uvedkommende der måtte overtræde den indgåede aftale.

1 kommentar:

  1. Fantastisk! Det er dagens bedst nyhed. Godt arbejde fra LF's side.

    SvarSlet