mandag den 2. marts 2015

Erhvervsfiskeriet tilbage på Tissø

Så kom beskeden som mange sjællandske sø fiskere havde frygtet, nemlig at erhvervsfiskeriet er tilbage på Tissø .

På et møde i går, blev det offentliggjort at Selchausdal Gods genoptager fiskeriet på søen.
Der er fra fiskeklubbernes side gjort hvad der var muligt for at forhindre dette, men man har fra godsets side valgt at starte fiskeriet op selv, så det har ikke været et spørgsmål om prisen for at købe erhvervsfiskeriet ud af søen, men alene at godset selv vil have en omsætning ud af erhvervsfiskeriet på søen.

Det er som sagt godset selv, som vil stå for fiskeriet, men man har fra starten af, indgået en aftale med to erfarne erhvervsfiskere, som tidligere har opereret på andre sjællandske søer, til at hjælpe med fiskeriet i den indledende fase.

Fin gedde fra Tissø som der nok bliver længere mellem fremover

En af fiskerne er Axel Karlshøj, som siger at hans målsætning er at få endnu bedre fiskeri på søen. Det vil han opnå ved at fange gedder og sandart mellem 2 og 5 kilo, dette skal gøres ved at benytte gællegarn uden for store masker !!
Han har også adgang til et klækkeri, så han vil sætte flere gedder og sandart ud end han fanger.

Det lyder jo meget godt, men fakta er, at selvfølgelig vil han også fange større fisk i garnene og fiskeriet er jo også startet op for at tjene penge. Så om det ender med at fiskeriet bliver endnu bedre for os som fisker med stang, det har jeg nu meget svært ved at tro på.

At der i det hele taget er startet et erhvervsfiskeri op på en af vores store søer, det er noget af en mavepuster til alle som holder af fiskeriet efter de ferske vandes rovfisk.
Selvfølgelig påvirker det fiskeriet i en negativ retning, det har man jo set andre steder.
Det er også tankevækkende, at man bruger millioner af kroner på at biomanipulere i nogle søer, fordi at der er for mange fredfisk, mens man tillader erhvervsfiskeri i andre søer, hvor man opfisker rovfiskene, så fredfiskene kommer i overtal.

Det er da i min verden åbenlyst idioti!!

Da søerne er private, er ejerne selvfølgelig i deres gode ret til at udføre erhvervsfiskeri i dem, men at man fra offentlig side ikke for længst har fået gjort noget ved dette, er ganske uforståeligt for mig.
Der må da være muligheder for at kompenserer sø ejerne for deres indtægter ved fiskeriet, så man kan holde garnene væk fra søerne. Der findes jo flere pengepuljer som er beregnet til miljø genoprettelse.
Der er f.eks. afsat 50 millioner kroner til opkøb af dambrug så der kan fjernes spærringer i vandløbene. Hvorfor ikke på samme måde afsætte et beløb til at opkøbe erhvervsrettighederne i søerne, så vi kan få en naturlig og miljørigtig artssammensætning her.

Glad fisker efter en god dag på Tissø, måske dette bliver historie

Ja, vi må erkende at vi endnu engang har oplevet at bedst som det går godt, så stikkes der en kæp i hjulet og vi bliver banket et godt stykke tilbage..
Vi må håbe at der snart er nogle som ser lyset og får udfaset erhvervsfiskeriet fra vores søer. Det ville alle være bedst tjent med, ikke bare lystfiskerne, men også søens fiskebestand, som så ikke skulle lide den skæbne at skulle udsættes for de for tiden så populære biomanipulationer, for at bringe bestanden tilbage i balance, som det så smukt hedder.


3 kommentarer:

 1. Du har så evigt ret Steen. Rigtig gode pointer. Jagt og fiskerettigheder er dog meget dybt forankret i lovgivningen helt tilbage fra Ruder Konges tid, men lad os håbe at fornuften sejrer over traditionen til sidst.

  SvarSlet
 2. Hej Steen

  Der er 100% garanti for, at det kun blive i en kort periode på højst to-tre år, hvor der vil være en erhvervsfisker i Tissø, men i det tidsrum vil han formentlig tømme søen for ål, gedder, sandart og aborrer, og ødelægge fiskeriet i mange år frem.

  Det er primært ålefiskeriet som er interessant i forbindelse med erhvervsfiskeri i ferskvand, men den mængde ål som der kan fanges har været konstant faldende de sidste 40-50 år, og derfor vil der næppe være ål nok i Tissø, så de kan forrente erhvervsfiskerens investeringer i båd, redskaber og forpagtning.

  Erhvervsfiskerne kan få op til 100 kroner pr. kg. for ål, men de får højst 10-20 kroner pr. kg for gedder, sandart og aborrer, og derfor vil det medføre, at en erhvervsfisker vil være nødt til at overfiske søen, hvis han skal overleve økonomisk, og det kan søen kun holde til i et par år, og så vil den være tømt for fisk, og erhvervsfiskeren må opgive søen.

  Jeg mener, at lystfiskerne i princippet kunne gøre tre ting:

  Den mest rimelige løsning ville være, at de sjællandske lystfiskere havde mulighed for, at brugte en del af deres indbetalinger til fiskeplejen, til en gang for alle at opkøbe fiskeretten i Tissø. Men der kan jo ikke tjenes ret meget på biologisk rådgivning i forbindelse med sådan et projekt, så det vil DTU Aqua med garanti spænde ben for, og DSf vil helt sikkert også modarbejde, at nogle af de mange millioner som sjællænderne hvert år indbetaler til fiskeplejen, bliver anvendt til et projekt på Sjælland.

  Den næst bedste løsning vil være, at alle de lystfiskerforeninger som p.t. har både og fiskeret i Tissø er pro aktive, så de i fællesskab byder på den erhvervsmæssige fiskeret i søen, og så må foreningerne jo bare hæve deres kontingenter, så de har råd til den merudgift. Jeg er selv medlem af LF, som har både i søen, og selv om jeg endnu ikke har været på fisketur i Tissø, så vil jeg ikke ha' noget i mod, at jeg skulle betale 50 eller 100 kroner mere om året i kontingent, hvis det er det som der skal til for at nå i mål.

  Der er selvfølgelig også den defensive og resignerende løsning, hvor alle de lystfiskerforeninger som p.t. lejer fiskeret i Tissø meddeler Selchausdal Gods, at hvis godset bortforpagter Tissø til en erhvervsfisker, så opsiger de deres aftaler om lystfiskeri i søen.

  Med venlig hilsen
  Niels Riis Ebbesen

  SvarSlet
 3. Der er jo mange ting fra ruder konges tid, som man har revurderet, men denne regel om frit garnfiskeri for lodsejere er der stædige foreninger for garnfiskere og lodsejere, der kæmper for at beholde. At denne regel er helt idiotisk og ude af trit med nutidens viden om balancen i naturen, har ingen betydning så længe at DTU Aqua understøtter konklusionen om, at garnfiskeri ikke er skadelig for søerne. Selv "vores egen forening" DSF resignerer tilsyneladende med betragtningen om at det er indgreb i den private ejendomsret!!!?. Er det så ikke et indgreb i samme, at bønderne ikke må sprøjte og gøde som de har lyst til?

  SvarSlet